Het terrein

Het Hendriksveen is acht hectare groot. Drie hectare daarvan bestaat uit water. Door zandwinning in de jaren ’60 van de vorige eeuw is een diep meer ontstaan. Nadien kwam het gebied tot rust. In en om de diverse poelen ontstond een natuurgebiedje met hoge natuurwaarde. Nadat begin 2000 nog drie hectare met inheemse bomen werd beplant kreeg het Hendriksveen het predikaat Landgoed en valt het onder de Natuurschoonwet.

Het Hendriksveen heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een plek waar natuur, rust en verstilling samengaan. U kunt een mooie wandeling maken over het terrein. Laat u verrassen op het ‘Kijkpad’, betoveren door de uitzichten over de akkers en inspireren door het labyrint van Drentse keien. Ook zijn er meerdere plekken waar u in alle rust kunt zitten.

Duurzaam beheer.

De beheerders streven ernaar om zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. De daken van gebouw de Eek en de natuurhuisjes zijn bedekt met vetplanten en mossen. Zonnecollectoren en een unieke warmtepomp in het meer zorgen voor warm water. En voor de stroomopwekking zijn zonnepanelen geplaatst. Het afvalwater wordt naar een rietfilterveld gepompt waarna het gezuiverd terugvloeit in het grondwater.